Tikvice

OPAL F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Opal F1
Ranostasnost Rana
Oblik ploda Cilindrican
Boja ploda Krem bela
Izgled biljke Srednje robusan
Vreme proizvodnje Proleće, leto, jesen
Komentari Vodeći hibrid svetle tikvice. Vrlo ujednačen rast i dobar prinos po biljci.

goreOPAL F1

MOSTRA F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Mostra F1
Ranostasnost Rana
Oblik ploda Cilindrican
Boja ploda Krem bela
Izgled biljke Srednje robusan
Vreme proizvodnje Proleće, jesen
Otpornost So / T: Sf / ZYMV / WMV / CMV
Komentari Odlični rezultati u proizvodnji u zaštićenom prostoru.

goreMOSTRA F1

Yasmina F1

Nema slika sa terena

Naziv hibrida Yasmina F1
Ranostasnost Rana
Oblik ploda Kratak zadebljao plod- kruškast
Boja ploda Bela
Izgled biljke Robusan
Vreme proizvodnje Proleće, leto, jesen
Komentari Robusna biljka sa atraktivnom bojom plodova

goreYASMINA F1

 

tikvice