Indeterminantni (visokog porasta)

Determinantni (niskog porasta)

Napomena: op*- otvoreno polje zp*- zaštićen prostor

Lustro F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Lustro F1
Tip biljke Visoka
Ranostasnost Vrlo rani
Oblik ploda Okrugli sa blago izraženim rebrima
Težina ploda 180-200 g
Čvrstoća ploda XXX
Proizvodnja op* zp*
Komentari Vrlo rani hibrid crvenih plodova koji dosta podseća na domaći paradajz. Fleksibilan hybrid
Otpornost HR:ToMV,V, FOL:1,2,M IR:Ss

goreLUSTRO F1

Cristal F1

Slike sa terena

Naziv hibrida CristalF1
Tip biljke Visoka
Ranostasnost Rani
Oblik ploda Okrugli
Težina ploda 140-160 g
Čvrstoća ploda XXX
Proizvodnja op* zp*
Komentari Naš vrlo popularni hibrid okruglih plodova. Odličan za plasteničku proizvodnju.
Otpornost HR: ToMV,V,FOL: 1,2, Ff:A,B,C,D,E IR: Ss

goreCRISTAL F1

Malike F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Malike F1
Tip biljke Visoka
Ranostasnost Vrlo rani
Oblik ploda Okrugli
Težina ploda 150-170 g
Čvrstoća ploda XXXX
Proizvodnja zp*
Komentari Vrlo prilagodljiv hibrid za uzgoj u različitim uslovima. Odlična crvena boja
Otpornost HR:V,FoL:1,2,M, Ff:A,B,C,D

goreMALIKE F1

Don Jose F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Don Jose F1
Tip biljke Visoka
Ranostasnost Srednje rani
Oblik ploda Okrugli
Težina ploda 200-250 g
Čvrstoća ploda XXX
Proizvodnja op* zp*
Komentari Hibrid krupnih plodova namenjen za najraniju proizvodnju. Ujednačeni plodovi na cvetnoj grani.
Otpornost HR:ToMV,V, FOL:1,2 Ff:A,B,C,D,E

goreDON JOSE F1

Kartier F1 (CLX 37304)

Slike sa terena

Naziv hibrida Kartier F1 (CLX 37304)
Tip biljke Visoka
Ranostasnost Rani
Oblik ploda Okrugli
Težina ploda 200-250 g
Čvrstoća ploda XXX
Proizvodnja op* zp*
Komentari Hibrid krupnih plodova namenjen za najraniju proizvodnju. Brzo nalivanje  plodova koji su intezivno crvene boje, dobrog ukusa.
Otpornost HR:ToMV,V, FOL:1,2 Ff:(A,B,C,D,E), M

goreKARTIER F1 (CLX 37304)

Danubio F1 (CLX 37305)

Slike sa terena

Naziv hibrida Danubio F1 (CLX 37305)
Tip biljke Visoka
Ranostasnost Rani
Oblik ploda Okrugli
Težina ploda 200-220 g
Čvrstoća ploda XXX
Proizvodnja op* zp*
Komentari Biljka je srednje bujna, uravnoteženog porasta i pravilnog rasporeda cvetnih grana sa preko 85% plodova prve klase.
Otpornost HR:ToMV,V, FOL:1,2 Ff:(A,B,C,D,E), M IR:Ss

goreDANUBIO F1

Swing F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Swing F1
Tip biljke Visoka
Ranostasnost Srednje rani
Oblik ploda Okrugli
Težina ploda 180-200 g
Čvrstoća ploda XXXX
Proizvodnja op* zp*
Komentari Hibrid ujednačenih plodova jake crvene boje. Pogodan za sadnju u rano proleće i kraj leta.
Otpornost HR:ToMV,V, FoL:1,2, Ff:(A,B,C,D,E), M IR: TSWV

goreSWING F1

Syta F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Syta F1
Tip biljke Visoka
Ranostasnost Rani
Oblik ploda Okrugli
Težina ploda 160-180 g
Čvrstoća ploda XXXX
Proizvodnja op* zp*
Komentari LSL hibrid plodova srednje krupnoće. Odličan za uzgoj u zaštićenom prostoru.
Otpornost HR:ToMV,V, FoL:1,2, Ff:(A,B,C,D,E), M

goreSYTA F1

Tamaris F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Tamaris F1
Tip biljke Visoka
Ranostasnost Srednje rani
Oblik ploda Okrugli
Težina ploda 180-200 g
Čvrstoća ploda XXXX
Proizvodnja op* zp*
Komentari Veoma tolerantan hibrid sa odličnom oplodnjom na višim temperaturama. Zahvalan za gajenje.
Otpornost HR:ToM,V, FOL:1,2,

goreTAMARIS F1

Batman F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Batman F1
Tip biljke Visoka
Ranostasnost Srednje rani
Oblik ploda Okrugli
Težina ploda 200-250 g
Čvrstoća ploda XXX
Proizvodnja op* zp*
Komentari Hibrid vrlo sličan Don Joseu ali sa više otpornosti na bolesti
Otpornost HR:ToM,V, FOL:1,2, Ff:(A,B,C,D,E) IR:TSWV

goreBATMAN F1

Pacifica F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Pacifica F1
Tip biljke Visoka
Ranostasnost Srednje rani
Oblik ploda Okrugli
Težina ploda 170-200 g
Čvrstoća ploda XXXX
Proizvodnja op* zp*
Komentari Srednje rani hibrid prvenstveno namenjen za proizvodnju na otvorenom polju. Odlična otpornost na pucanje plodova
Otpornost HR:ToMV,V, FOL:1,2,3, M IR: Ss

gorePACIFICA F1

Harmony F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Harmony F1
Tip biljke Visoka
Ranostasnost Srednje rani
Oblik ploda Okrugli
Težina ploda 30-40 g
Čvrstoća ploda XXX
Proizvodnja op* zp*
Komentari Srednje rani koktel paradajz okruglih plodova prosečne težine 30-35g
Otpornost HR:ToMV, FoL: 1,2, For IR: Ss

goreHARMONY F1

Hector F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Hector F1
Tip biljke Niska
Ranostasnost Srednje rani
Oblik ploda Okrugli
Težina ploda 200-250 g
Čvrstoća ploda XXXX
Proizvodnja op*
Komentari Naš popularni hibrid za proizvonju na otvorenom prostoru. Odličan prinos ujednačenih plodova.
Otpornost O: V,FoL:1,2, M IR: Ss

goreHECTOR F1

Baghera F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Baghera F1
Tip biljke Niska
Ranostasnost Rani
Oblik ploda Okrugli
Težina ploda 200-250 g
Čvrstoća ploda XXXX
Proizvodnja op* zp*
Komentari LSL hibrid krupnih plodova za ranu proizvodnju na otvorenom.
Otpornost HR: V,FoL:1,2, M IR: Ss

goreBAGHERA F1

Wizard F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Wizard F1
Tip biljke Niska
Ranostasnost Srednje rani
Oblik ploda Okrugli do blago pljosnat
Težina ploda 200-250 g
Čvrstoća ploda XXXX
Proizvodnja op* zp*
Komentari Snažna, robusna biljka, krupnih plodova, lepe crvene boje
Otpornost HR: ToMV, V, FoL: 1,2

goreWIZARD F1

Alliance F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Alliance F1
Tip biljke Niska
Ranostasnost Rani
Oblik ploda Okrugli do blago pljosnat
Težina ploda 200-250 g
Čvrstoća ploda XXX
Proizvodnja op* zp*
Komentari Po obliku i ukusu plodovi su najpribližniji domaćem jabučaru. Biljka je robusna sa jakom lisnom masom i snažnim korenovim sistemom.
Otpornost HR: V, FoL: 1,2, M IR: Ss, TSWV

goreALLIANCE F1

Esmeralda F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Esmeralda F1
Tip biljke Niska
Ranostasnost Rani
Oblik ploda Okrugli
Težina ploda 200-220 g
Čvrstoća ploda XXXX
Proizvodnja op* zp*
Komentari Rani hibrid ujednačenih crvenih plodova.
Otpornost HR: V,Fol:1,2, M IR: Ss, TSWV

goreESMERALDA F1

Elko F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Elko F1
Tip biljke Niska
Ranostasnost Srednje rana
Oblik ploda Sljivar- ovalan
Težina ploda 80-100 g
Čvrstoća ploda XXXX
Proizvodnja op* zp*
Komentari Višenamenski hibrid čvrstih izduženih plodova pogodnih za transport na duže relacije.
Otpornost HR: V, FoL:1,2, Pst IR: Ss

goreELKO F1

Rio Grande

Slike sa terena

Naziv hibrida Rio Grande
Tip biljke Niska
Ranostasnost Srednje rana
Oblik ploda Šljivar- ovalan
Težina ploda 90-100 g
Čvrstoća ploda XXX
Proizvodnja op*
Komentari Izuzetan rodni potencijal, odličan za kečape.
Otpornost HR: V, FoL:1

goreRIO GRANDE

 

paradajz