Roberts sistemi navodnjavanja

RO-DRIP proizvodna linija pruža najpouzdanije rešenje, najekonomičnije, za sve podzemne i nadzemne potrebe navodnjavanja sistemima kap po kap, i preko 400 metara u dužinu.

RO-DRIP i njegov dopunski deo većeg prečnika, RO-DRIP 16 mm i RO-DRIP 22 mm su jedina creva kap po kap posebno izrađena da osiguraju jednake protoke i nezapušavanje usled uslova i nečistoća. Naš patentirani RO-DRIP dizajn koristi dva nezavisna sastava protiv začepljivanja: vrtložno delovanje protoka i naš jedinstveni kanal protoka sa mogućnošću širenja. Uz to, naš patentirani proizvodni proces stvara precizno oblikovan kanal protoka s velikim poprečnim presekom koji može propuštati sve veće čestice i osigurati jednolike protoke koji vama trebaju. RO-DRIP osigurava uz obećano smanjenje radnih troškova, poboljšan kvalitet useva i veći prinos kao što to zahtevaju današnji svetski konkurentni proizvođači.

Ovde možete pogledati tabele za maximalne dužine creva RO-DRIP sistema

16mm

prečnik creva RO-DRIP sistema

19mm

prečnik creva RO-DRIP sistema

22mm

prečnik creva RO-DRIP sistema

 

 

 

 

.