Kukuruz ŠeĆerac

Kukuruz KokiČar

Sundance F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Sundance F1
Tip slatkoće Slatki
Oblik klipa Cilindrično - konusni
Boja klipa Žuta
Dužina klipa (cm) 17-19
Dužina vegetacije (dana) 68-70
Visina biljke (cm) 170
Broj redova 14-16
Način upotrebe Sveža potrošnja i prerada
Komentari / Otpornosti Najraniji hibrid vrlo zahvalan za proizvodnju. Čak se ide na proizvodnju iz rasada da bi berba bila što ranija.

goreSUNDANCE F1

Gold Cup F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Gold Cup F1
Tip slatkoće Slatki
Oblik klipa Cilindričan
Boja klipa Zlatno ž uta
Dužina klipa (cm) 20-22
Dužina vegetacije (dana) 75-80
Visina biljke (cm) 180-190
Broj redova 14-16
Način upotrebe Sveža potrošnja i prerada
Komentari / Otpornosti Dugi niz godina prisutan na našem tržištu i veoma popularan za proizvodnju u kombinaciji sa Sundance-om.

goreGOLD CUP F1

Joker F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Joker F1
Tip slatkoće Slatki
Oblik klipa Cilindričan
Boja klipa Žuta
Dužina klipa (cm) 20-22
Dužina vegetacije (dana) 80-85
Visina biljke (cm) 180-190
Broj redova 16-18
Način upotrebe Sveža potrošnja i prerada
Komentari / Otpornosti Novi hibrid odličnog kvaliteta klipa.

goreJOKER F1

Legend F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Legend F1
Tip slatkoće Slatki
Oblik klipa Cilindričan
Boja klipa Žuta
Dužina klipa (cm) 18-20
Dužina vegetacije (dana) 70-75
Visina biljke (cm) 175-180
Broj redova 16-18
Način upotrebe Sveža potrošnja i prerada
Komentari / Otpornosti Rani hibrid sa ujednačenim klipovima vrlo ukusnim za konzumaciju.

goreLEGEND F1

3226 F1

Slike sa terena

Naziv hibrida 3226 F1
Tip slatkoće Slatki sa povećanom količinom šećera
Oblik klipa Cilindričan
Boja klipa Žuta
Dužina klipa (cm) 22-24
Dužina vegetacije (dana) 85
Visina biljke (cm) 190-200
Broj redova 16-18
Način upotrebe Sveža potrošnja i prerada
Komentari / Otpornosti Robusna biljka sa izuzetno malo zaperaka. Formira dugačke kvalitetne klipove.

gore3226 F1

P618 F1

Slike sa terena

Naziv hibrida P618 F1
Tip Kokičar
Oblik klipa Cilindričan
Boja klipa Zlatno - žuta
Dužina klipa (cm) 18-20
Dužina vegetacije (dana) ≈ 120
Visina biljke (cm) 200-210
Broj redova 18-20
Način upotrebe Prerada
Komentari / Otpornosti Robusna biljka, nema zaperaka. Izuzetno prinosan, veliki procenat kokanja. Kokice su veoma krupne.

goreP618 F1

 

kukuruz