KomoraČ

Pronto F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Pronto F1
Oblik lukovice Okrugli
Boja lukovice Bela
Prosečna težina  (g) 200-300
Otpornost na procvetavanje XXX
Dužina vegetacije 70-80
Upotreba Sveža potrošnja
Komentari, otpornost Vrlo dobra tolerancija na procvetavanje sa srednjom težinom lukovice.

gorePRONTO F1

Amigo F1

Slike sa terena

Naziv hibrida Amigo F1
Oblik lukovice Okrugli
Boja lukovice Bela
Prosečna težina  (g) 200-400
Otpornost na procvetavanje XXXX
Dužina vegetacije 80-90
Upotreba Sveža potrošnja
Komentari, otpornost Odličan hibrid za ranu proizvodnju sa vrlo atraktivnim lukovicama.

goreAMIGO F1

 

komorac