Konus Glorija d.o.o je osnovana 1993. godine u Zemunu

Osnovao ju je Vasilije Radović, koji je bio direktor jednog od najvećih poljoprivrednih kombinata u Jugoslaviji, zemunskog poljoprivrednog kombinata "13. Maj", zajedno sa Milanom Radovićem, tada studentom poljoprivrede.

Polako uvode nove hibride i sorte povrća na domaće tržište, a 1995 godine im se pridružuje, kao ravnopravni partner Zoran Ostojić.

Sledećih godina ova porodična firma postaje jedan od najvećih uvoznika semena povrća u SRJ. Do 2000. godine postaju jedan od najznačajnijih snabdevača uvoznim semenima povrća svih većih kombinata i preduzeća u SRJ, a danas i u RS.

Konus Glorija