Puccioni Đubriva

Puccioni je osnovan 1888 godine kao fabrika za proizvodnju đubriva i kroz 120-godišnju tradiciju potvrdio je svoje industrijsko umeće. Tokom tog dugog perioda kompanija je sakupila ogromno tehničko iskustvo u pravljenju različitih formulacija đubriva koje odgovaraju savremenim potrebama. Stalna obaveza razvoja proizvoda za ishranu bilja dovela je do neprestanog unapređenja njihovog kvaliteta, kao i unapređenja profesionalnih sposobnosti radnika, koji su doveli Puccioni u sam vrh tržišta po kavalitetu i proizvodnoj sposobnosti.

Puccioni đubriva su se uvek karakterisala visokom rastvorljivosti različitih komponenti koje ulaze u njihov sastav, i potpuna pristupačnost i usvojivost od strane biljaka. Rastvor ovih đubriva uvek ima kiselu pH vrednost i doprinosi da su fosfor i mikroelementi uvek lako usvojivi.

 

Biostimulatori

Mikroelementi

Folijarna Đubriva

Fertigatori - vodorastvorljiva Đubriva

Basic

Nema slika sa terena

Naziv Basic
Oblik formulacije Tečnost
Pakovanje Boca 1lit - Kanta 5 lit
Sastav  
Ukupne aminokiseline 31% p/p (=356,5 g/l)
Slobodne aminokiseline 5,5 % p/p (= 63,3 g/l)
Ukupni azot 5 % p/p (= 57,5 g/l)
Organski azot rastvorljiv u vodi 5 % p/p (= 57,5 g/l)
Organski ugljenik 14 % p/p (= 161 g/l)
Komentar Basic je stimulator biljnog porekla, bogat aminokiselinama male molekularne težine i polisaharidima. Proizvod se usvaja jako brzo i nakon nekoliko časova spreman je da stimuliše metabolitičke procese u biljci. Ovaj proizvod je najbolje koristiti tokom najvažnijih perioda razvoja biljke (za vreme i nakon presadjivanja, tokom cvetanja i zametanja plodova, tokom uvećavanja plodova).

goreBASIC

Nextra

Nema slika sa terena

Naziv Nextra
Oblik formulacije Tečnost
Pakovanje Boca 1lit - Kanta 5 lit
Sastav  
Kompleks aminokiselina 9,5 % p/p (= 109,2 g/l)
Huminske kiseline 2,8 % p/p (= 32,2 g/l)
Polisaharidi 4,5 % p/p (= 51,7 g/l)
Organske kiseline (acido gluconico, acido lattico, acido tartarico) 2 % p/p (= 23,0 g/l)
Komleks vitamina (folna kiselina, vit. B1, B5, B6, PP, Ca pantotenato) 0,3 % p/p (= 3,4 g/l)
Helatni mikroelementi (Fe EDDHA, Zn EDTA, Mn EDTA) 1,5 % p/p (= 17,3 g/l)
Komentar Proizvod je biljnog porekla uz dodatak kompleksa vitamina, huminskih kiselina i helatnih mikroelemenata. Produžava period berbe. Stimuliše jak razvoj korena tek presađenih biljaka. Upotrebljen sa vodorastvorljivim đubrivima pojačava njihovo usvajanje.

goreNEXTRA

Ascot

Nema slika sa terena

Naziv Ascot
Oblik formulacije Tečnost
Pakovanje Boca 1lit
Sastav  
Alge (Ascophillum nodosum, Sargassum spp. 95 %
ekstrakt aloe (Aloe vera) 8 %
Komentar Ascot je napravljen od braon algi uz dodatak aloe. Pored toga bogat je sa vitaminima, polisaharidima i aminokiselinama. Veliku praktičnu primenu ima kod zarastanja rana na biljkama prouzrokovanih gradom, insektima, bolestima.

goreASCOT

Quix Calcio

Nema slika sa terena

Naziv Quix Calcio
Oblik formulacije Tečnost
Pakovanje Boca 1lit - Kanta 5 lit - Kanta 25 lit
Sastav  
Kalcijum oksid (CaO) 15,0 % p/p (= 213,0 g/l)
Kalcijum oksid u LSA kompleksu 15,0 % p/p (= 213,0 g/l
Bor rastvorljiv u vodi 0,2 % p/p (= 2,9 g/l)
Komentar Quix Calcio je specijalno napravljeni kompleks kalcijuma kojem je dodat bor, sposoban da spreči i leči simptome nedostatka kalcijuma (gorke pege, vršno truljenje paradajza, pege na paprikama, sušenje lišća dinje, vršnu palež na salati, pucanje plodova trešnje i višnje) Kombinacija sa borom i kompleks sa ligninsulfatom omogućava kalcijumu brzo usvajanje i transport kroz plod i tkiva. Zbog brzine prodiranja ovakav kalcijum je moguće upotrebiti i u kasnim tretmanima.

goreQUIX

Flexil 20-20-20

Nema slika sa terena

Naziv Flexil 20-20-20
Oblik formulacije Vodorastvorljivi mikrokristali
Pakovanje Vreće 1kg
Sastav  
Azot N 20 %
Nitratni 5,6 %
Amonijačni 4 %
Urea 10,4 %
Fosfor (P2O5) rastvorljivu vodi 20 %
Kalijum (K2O) rastvorljivu vodi 20 %
Ostali elementi Bor (B) 0,01 %, Gvož°e (Fe) EDTA 0,05 %, Mangan (Mn) EDTA 0,03 %, Molibden (Mo) 0,004 %,Bakar (Cu) EDTA 0,006 %, Cink (Zn) EDTA 0,01 %
Komentar Flexil je folijarno đubrivo i može biti upotrebljeno tokom celog perioda vegetacije. Naročito se može upotrebiti za porast tek zametnutih plodova, za porast listova i zelene mase. Sadržaj helatnih mikroelemenata koji se nalaze u Flexil-u pomaže izbalansiranoj ishrani biljaka. Flexil je potpuno rastvorljiv i brzo ga usvajaju lišće i plodovi.

goreFLEXIL 20-20-20

Flexil N

Nema slika sa terena

Naziv Flexil N
Oblik formulacije Vodorastvorljivi mikrokristali
Pakovanje Vreće 1kg
Sastav  
Azot N 35 %
Nitratni 3 %
Amonijačni 1,5 %
Urea 30,5 %
Fosfor (P2O5) rastvorljivu vodi 5 %
Kalijum (K2O) rastvorljivu vodi 7 %
Ostali elementi Bor (B) 0,01 %, Gvož°e (Fe) EDTA 0,05 %, Mangan (Mn) EDTA 0,03 %, Molibden (Mo) 0,004 %,Bakar (Cu) EDTA 0,006 %, Cink (Zn) EDTA 0,01 %
Komentar Flexil N je folijarno đubrivo prvenstveno napravljeno za porast lisne mase i zelenih delova biljke. Zahvaljujući visokom sadržaju azota preporučuje se za prve faze rasta tokom vegetacije i tokom uvećavanja plodova. Takodje se uvek može upotrebiti kada je potrebno biljku „pogurati” nakon stresnih perioda razvoja. Sadrži i mikroelemente u helatnom obliku. Flexil N je potpuno rastvorljiv i brzo ga usvajaju lišće i plodovi.

goreFLEXIL N

Flexil P

Nema slika sa terena

Naziv Flexil P
Oblik formulacije Vodorastvorljivi mikrokristali
Pakovanje Vreće 1kg
Sastav  
Azot N 10 %
Nitratni 7 %
Amonijačni 3 %
Urea 0 %
Fosfor (P2O5) rastvorljivu vodi 50 %
Kalijum (K2O) rastvorljivu vodi 10 %
Ostali elementi Bor (B) 0,01 %, Gvož°e (Fe) EDTA 0,05 %, Mangan (Mn) EDTA 0,03 %, Molibden (Mo) 0,004 %,Bakar (Cu) EDTA 0,006 %, Cink (Zn) EDTA 0,01 %
Komentar Upotreba Flexil P se preporučuje za sve biljke, naročito na zemljištima siromašnim fosforom. Fosfor je naročito važan pred i tokom cvetanja biljaka. Fosfor je zadužen za stvaranje molekula odgovornih za transport hranljivih elemenata kroz biljku. Formulacija je bogata okvašivačima i adjuvantima i obezbedjuje brzo usvajanje i transport hranljivih elemenata kroz biljku.

goreFLEXIL P

Flexil Quality

Nema slika sa terena

Naziv Flexil Quality
Oblik formulacije Vodorastvorljivi mikrokristali
Pakovanje Vreće 1kg
Sastav  
Azot N 7 %
Nitratni 7 %
Amonijačni 0 %
Urea 0 %
Fosfor (P2O5) rastvorljivu vodi 6 %
Kalijum (K2O) rastvorljivu vodi 44 %
Ostali elementi Bor (B) 0,01 %, Gvož°e (Fe) EDTA 0,05 %, Mangan (Mn) EDTA 0,03 %, Molibden (Mo) 0,004 %,Bakar (Cu) EDTA 0,006 %, Cink (Zn) EDTA 0,01 %
Komentar Flexil Quality je folijarno đubrivo sa visokim sadržajem kalijuma. Kalijum utiče na kvalitet plodova. Flexil Quality sadrži mikroelemente u helatnom obliku i potpuno je rastvorljiv i brzo se usvaja preko listova.

goreFLEXIL QUALITY

Nutrisol 13-40-13

Nema slika sa terena

Naziv Nutrisol 13-40-13
Oblik formulacije Vodorastvorljivi mikrokristali
Pakovanje Vreće 25kg
Sastav  
Azot Nitratni 4,5 %
Azot amonijačni 8,5 %
Azot urea 0 %
pH 4,6 (rastvor 1%)
EC 990 (mS/cm)
Rastvorljivost 41 (g/100 ml20° C)
Ostali elementi Bor (B) 0,01 %, Gvož°e (Fe) EDTA 0,05 %, Mangan (Mn) EDTA 0,03 %, Molibden (Mo) 0,004 %,Bakar (Cu) EDTA 0,006 %, Cink (Zn) EDTA 0,01 %
Komentar Formulacija sa visokim sadržajem fosfora omogućava dobar razvoj korenovog sistema. Pogodna je za povrće i cveće nakon presadjivanja, u prvim fazama vegetacije voćarskih kultura i u fazama cvetanja svih biljnih kultura. Nutrisol sadrži izbalansiran odnos helatnih mikroelemenata. Nutrisol je visokorastvorljivo djubrivo i karakteriše ga nepostojanje natrijuma, hlora i karbonata koji mogu biti fitotoksični i zapušavatisisteme za navodnjavanje.

goreNUTRISOL 13-40-13

Nutrisol 20-20-20

Nema slika sa terena

Naziv Nutrisol 20-20-20
Oblik formulacije Vodorastvorljivi mikrokristali
Pakovanje Vreće 25kg
Sastav  
Azot Nitratni 5,6 %
Azot amonijačni 4 %
Azot urea 10,4 %
pH 4,7 (rastvor 1%)
EC 850 (mS/cm)
Rastvorljivost 42 (g/100 ml20° C)
Ostali elementi Bor (B) 0,01 %, Gvož°e (Fe) EDTA 0,05 %, Mangan (Mn) EDTA 0,03 %, Molibden (Mo) 0,004 %,Bakar (Cu) EDTA 0,006 %, Cink (Zn) EDTA 0,01 %
Komentar Formulacija sa izbalansiranim odnosom hranljivih elemenata napravljena od prečišćene sirovine i helatnih mikroelemenata. Uravnotežen odnos NPK doprinosi dobrom razvoju i uvećavanju tek zametnutih plodova i dobrom razvoju lisne mase. Blago kisela reakcija vodenog rastvora ovog djubriva doprinosi njegovoj rastvorljivosti i lakom usvajanju od strane biljaka.

goreNUTRISOL 20-20-20

Nutrisol 15-5-30 + 2Mg0

Nema slika sa terena

Naziv Nutrisol 15-5-30 + 2MgO
Oblik formulacije Vodorastvorljivi mikrokristali
Pakovanje Vreće 25kg
Sastav  
Azot Nitratni 8,5 %
Azot amonijačni 4 %
Azot urea 2,5 %
pH 5,1 (rastvor 1%)
EC 1100 (mS/cm)
Rastvorljivost 34 (g/100 ml20° C)
Ostali elementi Bor (B) 0,01 %, Gvož°e (Fe) EDTA 0,05 %, Mangan (Mn) EDTA 0,03 %, Molibden (Mo) 0,004 %,Bakar (Cu) EDTA 0,006 %, Cink (Zn) EDTA 0,01 %
Komentar Formulacija sa visokim sadržajem kalijuma doprinosi razvoju plodova i boljem sazrevanju. Ova formulacija se koristi kada se želi postići veći sadržaj šećera i bolja obojenost plodova, a takođe doprinosi i jačanju same biljke. Prisutni su i magnezijum i helatni mikroelementi koji zajedno sa NPK biljkama daju izbalansiranu ishranu.

goreNUTRISOL 15-5-30 + 2MgO

 

djubrivo