Boranija

Hystyle f1

Nema slika sa terena

Naziv Hystyle F1
Oblik Okrugla
Težina 1000 semenki 300 g
Boja Zelena
Dužina (cm) 14
Prečnik (mm) 9-11
Otpornost na visoke temperature XX
Otpornost na bolesti v1–a
Boja semena Bela
Komentari Odlična za preradu, konzerviranje, snažna i robusna biljka.

goreHYSTYLE F1

Freor f1

Nema slika sa terena

Naziv Freor F1
Oblik Okrugla
Težina 1000 semenki 150 g
Boja Žuta
Dužina (cm) 12
Prečnik (mm) 8-9
Otpornost na visoke temperature XX
Otpornost na bolesti v1-a
Boja semena Bela
Komentari Žuta boranija koja se koristi za preradu i svežu potrošnju.

goreFREOR F1

Fruidor F1

Nema slika sa terena

Naziv Fruidor F1
Oblik Okrugla
Težina 1000 semenki 360 g
Boja Žuta
Dužina (cm) 17
Prečnik (mm) 9-10,5
Otpornost na visoke temperature X
Otpornost na bolesti v1-a
Boja semena Smeđa
Komentari Formira duge žute mahune, uglavnom namenjene za potrošnju u svežem stanju.

goreFRUIDOR F1

Espada f1

Nema slika sa terena

Naziv Espada F1
Oblik  
Težina 1000 semenki 200 g
Boja Tamno zelena
Dužina (cm) 15
Prečnik (mm) 9-11
Otpornost na visoke temperature  
Otpornost na bolesti v1-a
Boja semena Bela
Komentari Za potrošnju u svežem stanju i preradu.

goreESPADA F1

Romano f1

Nema slika sa terena

Naziv Romano F1
Oblik Pljosnata
Težina 1000 semenki 400 g
Boja Zelena
Dužina (cm) 12
Prečnik (mm) 20
Otpornost na visoke temperature XXX
Otpornost na bolesti  
Boja semena Bela
Komentari Vodeća sorta za preradu i potrošnju u svežem stanju.

goreROMANO F1

 

boranija