DobrodoŠli na sajt Konus glorija d.o.o.

Na našem sajtu možete da se upoznate sa našim prodajnim asortimanom, novim tehnologijama, i inovativnim načinima uzgoja biljaka.

Prijatam surfing želi vam

Konus Glorija

BilJne bolesti

Biljke napadaju i oštećuju brojne bolesti. Bolesti uzrokuju najčešće gljivice, a manji broj bakterije. Bolesti uzrokovane gljivicama su mikoze, a one uzrokovane bakterijama - bakterioze. Posebna su grupa bolesti uzrokovane virusima - viroze.

Gljivice žive u ili na organima biljaka, uzimajući napadnutoj i oboleloj biljci hranu i razarajući tkivo pojedinih organa biljke. Na razvoj parazitskih gljivica, odnosno bolesti koje uzrokuju, utiču najviše temperatura i vlaga; svaka gljivica ima tzv. optimalnu temperaturu razvoja i tada je inkubacija najkraća; vlažnost pogoduje velikoj većini gljivica, zato je bolesti više, a i jače napadnu biljke, u vlažnim i kišovitim godinama.

Bakterije, uzročnici biljnih bolesti, prodiru u biljku putem prirodnih otvora na biljci ili putem rana; posebna su vrsta bolesti kada uzročnik (i njegovi toksini) začepe žile (provodne elemente), pa biljka ili grana uvene.

Virusi se prenose ili pomoću insekata (i to najviše biljnim vašima) ili dodirom zaražene i zdrave biljke ili zaraženim sortama. Zatoga je najvažnije saditi garantirano zdrave sadnice. Biljka jednom zaražena virozom, u pravilu je neizlečiva i potrebno ju je izbaciti iz nasada. Viroze ne možemo sprečavati hemijskim preparatima i u tom se razlikuju od mikoza i bakterioza. Uzročnik viroze, virusne čestice, nalaze se u samoj plazmi ćelija biljke i zaražen je svaki deo biljke.

Ovde možete pogledati detaljniju tabelu o biljnim bolestima

setva

Ovde možete pogledati načine i podatke o setvi kultura iz naše ponude

 

Konus Glorija